THÔNG TIN

DANH NGÔN

ĐIỂM BÁO

TIN GIAO DUC

Hỗ trợ trực tuyến

 • (txtruong.quinhon@yahoo.com.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  THÔNG BÁO

  BQT trang tư liệu dạy và học của trường THPT Hùng Vương-Bình Định xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô,các em học sinh và các thành viên đã tham gia trang của trường trong thời gian qua. Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia, ủng hộ của quí thầy cô, các em học sinh và các bạn cho trang tư liệu này để phục vụ công tác dạy học của trường tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!

  QUI NHƠN, THÁNG 09/2014

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Viết Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Thanh Phong
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Thế Vũ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 91 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Nguyên Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Vũ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 293 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2086 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hồng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 324 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Lâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tô Ngọc Thạch
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Danh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Mộng Cầm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 420 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thanh Trang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Thanh Như
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thế Vũ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 1947 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Quang Toàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 83 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Thiên Ân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 297 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Hồng Thư
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 84 (xem chi tiết)